top of page

Professionaalne enesearendamine

5.1 Reflekteerib ja hindab enda tegevust õpi-, grupi- ja isiksuslike protsesside juhtimisel, toob välja enda tugevused ja arenguvajadused ning kavandab tegevused enda arendamiseks.

Koolitajana on oluline ennast analüüsida ja hinnata. Teen oma oskuste ja arenguvajaduste inventuuri vähemalt korra aastas kasutades traditsioonilist  SWOT-analüüsi meetodit (Viide 1). Enese teadlik jälgimine ja hindamine on tegelikult raskem kui  teise inimese tegevuse reflekteerimine. Suhtun sellisesse eneseanalüüsi väga tõsiselt ning püüan ennast reflekteerida, süüvida enesearengu vajadustesse ning tunnustan ennast juba olemasoleva teadmise ja kogemuse eest (Viide 2).

 

Kõige raskem on muuta mõtlemist.  Igapäevategevustes on kergem jääda kinni väljakujunenud mõttemustritesse ja teha asju ikka nii nagu alati, pööramata tähelepanu produktiivsusele. Olen enda jaoks sisse seadnud nn koolitaja päeviku. Kuna päevikus on väga isiklik ja konfidentsiaalne info, siis tõendusmaterjalina ma ei soovi seda esitada.

 

Koolituste tagasiside analüüs annab pildi, kuidas mul tegelikult läks ning saan ka infot, kuidas edaspidi grupis õppetegevust juhtida. 

 

Viide tõendusmaterjalile:

Viide 1: Minu SWOT-analüüs

Viide 2: Andragoogika koolituse õpipäevik

5.2 Tegeleb eneserefleksiooniga, hindab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset seisundit ning võtab kasutusele abinõud tasakaalu saavutamiseks ja säilitamiseks. 

Koolituste ettevalmistus, läbiviimine ning koolitusjärgsed tegevused ning MTÜ Põlvamaa Rahvaülikooli tegevuse tööshoidmine nõuab nii vaimset ja emotsionaalset tasakaalu, ning füüsilist pingutust. Pidevalt kiire elu- ja töötempo eeldab, et tegelen kõigi ja kõigega, kuid mingil hetkel ma enam ei jaksa ja esimesena annab sellest märku minu  tervis. Kiirustamise tulemus on tihti elus ebaratsionaalsed valikud ning tegevuse kvaliteet halveneb, seda nii igas töövaldkonnas. Tasakaal kolme seisundi vahel on habras, tuleb pöörata tähelepanu kõigile kolmele, sest muidu inimesena muutun ebastabiilseks, kannatavad ka  suhted lähedastega isiklikul tasandil.

Füüsilises vormis olemiseks püüan võimalikult tervislikult toituda, puhata sh ööuni on oluline, vaimse töö kõrvalt on kosutav teha ka füüsilist tööd. Mulle meeldib oma aias toimetada, tunda rõõmu iga tärkava taime ja valmiva vilja üle. Kuna elan metsatalus, armastan jalutada looduses, jälgida muutusi mulle tuntud kohtades sõltuvalt aastaajast. Minu meelishobideks on fotograafia ja ravimtaimede kogumine, samuti rulluisutamine ja jalgrattasõit.

 

Igal aastal käin korra vähemalt üksinda kuskil maailmas mäe otsas reisimas, perekond on sellega harjunud. Vaimu kosutan lugemise, õppimise ja uue info otsimisega, püüan olla kursis erialaselt uuemate suundadega. Emotsionaalset tasakaalu lisaks looduses viibimisele, saan ka muusikast, külastan kontserte jt kultuuriüritusi. Pingete maandamisel on abiks ka minu koduloomad, nemad mõistavad sõnadetagi. Olulised on suhted, hoolin väga oma lähedastest, perest, lastelastest, veedame koos palju kvaliteetaega (Viide 1).

Viide tõendusmaterjalile:

Viide 1: Fotokollaaž lemmiktegevustest

5.3 Hoiab end kursis uuemate suundadega täiskasvanukoolituse valdkonnas. Käsitleb ennast õppijana, vastutab enda arengu eest.

 

Olen koolitajana ise samuti elukestev õppija ja vastutan oma enesearengu eest ning panustan oma arengusse. Koolitaja peab olema alati mitu sammu õppijatest ees, sest igas eluvaldkonnas toimuvad pidevad muutused. Minu ammuseks sooviks oli läbida enda, kui koolitaja enesearendamiseks andragoogika koolitus ja sellel aastal Tartu Rahvaülikoolis unistus ka lõpuks teostus kus õppisin põhjalikult ennast analüüsima koolitajana, omandasin enesejuhtimistehnikaid ja täiskasvanud õppijate nõustamist. (Viide 1).

Leian kindlasti edaspidi võimalusi (ülikoolis tasemeõppe õpingud olid pingelised ja aega õpingute kõrvalt erinevaid täienduskoolitusi läbida oli raskendatud) osalemiseks valdkonnapõhistel koolitustel. Aastatel 2015-2019 omandasin Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö eriala magistriõppes õppides mitmeid aineid, millel on tihe seos täiskasvanute õpetamise ja juhendamisega. Näiteks  Arengu uuringud ja arenguhindamine 4 EAP, Sotsiaaltöö kliendid ja teenused eri sihtrühmadele 6 EAP, Erialane rakenduslik tegevus 6 EAP (Viide 2).

 

Oma professionaalse taseme hoidmisel õpin igas olukorras. Näiteks on huvitavaks iseseisvaks lugemiseks EPALE veebikeskkonna artiklid, et olla kursis  uuemate täiskasvanuhariduse ja -koolituse suundadega ning sündmustega Eesti, Euroopa ja maailma tasemel.

Viide tõendusmaterjalile:

Viide 1: Andragoogika koolituse tunnistus

Viide 2: Akadeemiline õiend

bottom of page