top of page

Karjäärinõustamine

Karjäärinõustaja (7 kutsetase) Terje Paes pakub karjäärinõustamisteenust Põlvas, aadressil Metsa 1, I korrus,

Tercare Koolituskeskuses. 

Nõustamisele saad registreeruda e-posti teel: tercare@gmail.com või helistades telefonil 52 89 151.

Nõustamisele võivad tulla kõik soovijad- õpilased, tudengid, noored, nii töötud kui töötavad täiskasvanud,ettevõtjad, erivajadusega inimesed, pensionärid, jne.

Tercare viib läbi nõustamisi läbi spetsiaalselt selleks kohandatud ruumides, mis vastavad tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele ning arvestavad nõustatava vajadusi, heaolu, tagab vajadusel privaatsuse ja konfidentsiaalsuse. Ruumides on internet, mugav mööbel, arvuti, infovoldikute väljapanek.

 

Nõustamine on tasuline.

 

Karjäärinõustamine on vastava väljaõppe saanud spetsialisti toetusel ja juhendamisel toimuv nõustamine, mille käigus jagatakse infot ja tuge oma elukutse või õpingute valimisel, töö otsimisel või enda tundmaõppimisel.

 

Karjäärinõustamine sisaldab vastavalt iga kliendi vajadusele ja soovile

järgmisi tegevusi:

 

Karjääriinfo edastamine.

Karjäärinõustamine, ehk varasemate kogemuste ja hetkeolukorra analüüs,

isiksuseomaduste ja kutsesobivuse analüüs,

tulevikuvõimaluste kaardistamine.

Karjääriplaani koostamine.

CV, motivatsioonikirja, jt. kandideerimisdokumentide koostamine.

Ettevalmistus töövestluseks või  konkurssidel osalemiseks.

Jpm.

 

Karjäär on inimese kogu elutee oma mitmekesisuses ja erinevates rollides.

 

Karjääri planeerimine on oma elutee teadlik kavandamine ja juhtimine.

Inimesel on mitu erinevat karjääriteed ja need on omavahel tihedas seoses ja koosmõjus, samas toetavad toimetulekut, kui ühes valdkonnas on kehvad ajad ja edasiliikumist, kui tekib uusi võimalusi. Nii nagu meil on mitu olevikku, on meil ka mitu tulevikku ja neid saab mõjutada juba täna.

 

Su elu on tegelikult lõppkokkuvõttes su valikute tulemus, seega vali ja planeeri teadlikult ning ära karda võtta oma valikute eest vastutust. Kui vajad nõu ning abi valikute tegemisel, küsi seda, sest karjääriplaneerimise jalgratas on juba leiutatud!

bottom of page