Karjäärinõustamine

Karjäärinõustaja (7 kutsetase) Terje Paes pakub karjäärinõustamisteenust Põlvas, aadressil Metsa 1, I korrus,

Tercare Koolituskeskuses. 

Nõustamisele saad registreeruda e-posti teel: tercare@gmail.com või helistades telefonil 52 89 151.

Nõustamisele võivad tulla kõik soovijad- õpilased, tudengid, noored, nii töötud kui töötavad täiskasvanud,ettevõtjad, erivajadusega inimesed, pensionärid, jne.

 

Nõustamine on tasuline.

 

Karjäärinõustamine on vastava väljaõppe saanud spetsialisti toetusel ja juhendamisel toimuv nõustamine, mille käigus jagatakse infot ja tuge oma elukutse või õpingute valimisel, töö otsimisel või enda tundmaõppimisel.

 

Karjäärinõustamine sisaldab vastavalt iga kliendi vajadusele ja soovile

järgmisi tegevusi:

 

Karjääriinfo edastamine.

Karjäärinõustamine, ehk varasemate kogemuste ja hetkeolukorra analüüs,

isiksuseomaduste ja kutsesobivuse analüüs,

tulevikuvõimaluste kaardistamine.

Karjääriplaani koostamine.

CV, motivatsioonikirja, jt. kandideerimisdokumentide koostamine.

Ettevalmistus töövestluseks või  konkurssidel osalemiseks.

Jpm.

 

Karjäär on inimese kogu elutee oma mitmekesisuses ja erinevates rollides.

 

Karjääri planeerimine on oma elutee teadlik kavandamine ja juhtimine.

 

Inimesel on neli põhikarjääri:

 

Inimlik karjäär - kasvamine vaimus, oma taskufilosoofia väljakujunemine, kasvamine pereliikmena, lähedussuhtes, sõbrana, kaaslasena.

Töökarjäär - kasvamine töös, kujunemine oma ala tegijaks.

Finantskarjäär - kasvamine külluses, iseseisev toimetulek oma ressurssidega, jätkusuutlikkus.

Ühiskondlik karjäär - kasvamine staatuses ehk oma kogukonnas austuse ja lugupidamise pälvimine läbi erinevate suhete ja tegevuste.

 

Kõik need karjäärid on omavahel tihedas seoses ja koosmõjus, samas toetavad toimetulekut, kui ühes valdkonnas on kehvad ajad ja

edasiliikumist, kui tekib uusi võimalusi. Nii nagu meil on mitu olevikku, on meil ka mitu tulevikku ja neid saab mõjutada juba täna.

 

Su elu on tegelikult lõppkokkuvõttes su valikute tulemus, seega vali ja planeeri teadlikult ning ära karda võtta oma valikute eest vastutust. Kui vajad nõu ning abi valikute tegemisel, küsi seda, sest karjääriplaneerimise jalgratas on juba leiutatud!

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com