top of page

KODULEHE KOOSTAMINE (WORDPRESS).
mai 2023

Koolituse korraldaja: Tercare OÜ, reg nr 11379787

Õppekava nimi: Kodulehe koostamine (Wordpress).

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad koostada oma veebilehte või õppida selle tegemist.

Koolitus toimub: Põlvas, Metsa 1,Tercare Koolituskeskuses

Õppekeel: eesti

Grupi suurus: 6- 8 osalejat

Õppekava kogumaht: Õppekava maht koos iseseisva tööga on kokku 40 akadeemilist tundi. Auditoorne ja praktiline õpe 24 ak/h toimub kolme koolituspäeva jooksul, millele lisandub 16 ak/h iseseisvat tööd.

Maksumus 1 osaleja kohta: 240 €, hind sisaldab käibemaksu

 

Koolitust võib läbida nii kohapeal olemasolevate arvutitega kui ka osaleja oma arvutiga.

Iseseisev töö: Koolituse käigus lahendatakse praktilisi ülesandeid ning toimub veebilehe koostamine harjutuskeskkonnas kodutööna iseseisvalt, koolitusel osaleja enda vajaduste ja eesmärkide põhjal.
Iseseisvat tööd tehakse pärast esimese ja teise koolituspäeva toimumist kokku 16 akadeemilist tundi. 
Vajadusel pakub koolitaja individuaalset nõustamist. Nõustamise aluseks on õppija pöördumine koolitaja poole.

 

Koolituse eesmärgidAnda koolitusel osalejale baasteadmised veebilehtede koostamise võimalustest ja praktilised teadmised ning  oskused kodulehe loomiseks, haldamiseks ja arendamiseks WordPress raamistikul. Õppe eesmärgiks on muuhulgas järgmistes kutsestandardites kirjeldatud kompetentside saavutamine:

 

Sekretär, tase 5 (B.2.8  / 1) kujundab veebilehti lihtsamate kujundusprogrammide abil vastavalt organisatsiooni vajadustele;
Bürootöötaja, tase 4 (B.2.2 Sise- ja välisklientide teenindamine) Uuendab kodulehel ja/või intranetis olevat informatsiooni, edastab teateid, uudiskirju, pressiteateid, meeldetuletusi vms vastavalt juhistele, valides sobiva edastamise viisi.

Õpingute alustamise eeldused: Koolitus eeldab igalt osalejalt arvutikasutuse baasoskuste olemasolu. 
Osalemiseks ei ole vaja programmeerimise kogemust ega teadmisi programmeerimisest ning kodulehtede tegemisest.

 

Õppekava sisu kirjeldus:

 

    1. Koolituspäev
-  Üldised taustateadmised veebi arhitektuurist ja teemaga seotud põhimõisted;
-  WordPressi kasutusvõimalused ja võrdlus teiste kodulehe ehitamise platvormidega;
-  Kodulehe loomise planeerimine (eesmärk, sihtgrupp, visuaalne identiteet, sisukaart);
-  Serveriteenuse valimine ja tellimine;
-  Domeeninime valimine ja registreerimine;
-  WordPressi installeerimine;
-  WordPressi haldusliidese tutvustus ja esmane seadistus;
-  WordPressi lehe ülesehitus ja peamiste komponentide tutvustus;
-  Kasutajate lisamine ja õiguste haldamine;
-  Lehtede ja postituste lisamine ja muutmine; sisu muutmise tööriistad;
-  Multimeedia lisamine (pildid, videod, kaardid, lingid jms);
-  Menüüde loomine ja haldamine.

Iseseisev töö - Kodulehe planeerimine ja sisukaardi koostamine, sisulehtede lisamine, lehtedele sisu lisamine  ja peamenüü 

koostamne

    2. Koolituspäev

-  WordPressi moodulid ja moodulialade haldamine;
-  Üldised kodulehe kujundamise põhimõtted;
-  WordPressi kujundusmallide ülevaade ja kujundusmalli paigaldamine ja haldamine;
-  Kujunduse isikupärastamine;
-  WordPressi pistikprogrammide paigaldamine ja haldamine;
-  Kontaktivormi lisamine, seadistamine ja haldamine;
-  Ülevaade tööriistadest, mis hõlbustavad lehekülgede sisu lisamist või kujundamist.

Iseseisev töö - Kodulehe kujundamine ja isikupärastamine, moodulialade seadistamine, kontaktivormi lisamine, lehekülgede sisu täiendamine

    3. Koolituspäev
-  Ülevaade WordPressi pistikprogrammidest erilisema sisu lomiseks (mitmekeelne leht, foorum, pood jms)
-  Sissejuhatus veebiturundusse ja kodulehe leitavuse parandamine
-  Kodulehe külastajate statistika jälgimise võimalused
-  Kodulehest varukoopia tegemine ja varukoopiast lehe taastamine
-  Üldised kodulehe turvalisuse tagamise põhimõtted

 

Kolmanda koolituspäeva teises pooles toimub iseseisva töö raames valminud veebilehtede lõplik viimistlus ja esitlus grupikaaslastele.

Õppemeetodid: Suhtluspõhine loeng, arutelu, individuaalne nõustamine, praktilised ülesanded, iseseisev töö.

 

HindamismeetodKoolitusel osaleja teostab etteantud õppematerjalide, praktiliste ülesannete, vahetu juhendamise  ja individuaalse e-nõustamise põhjal iseseisva töö. Õppekava hinnatakse mitteeristavalt.

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Koolitatav  on osalenud vähemalt 80% auditoorsetest tundidest ja sooritanud iseseisva töö (kodulehe loomine harjutuskeskkonnas). Koolituse lõpetanutele väljastatakse tunnistus.

Oodatavad õpiväljundid: õppekava edukal läbijal on: 
-  üldised teadmised kodulehe loomise erinevatest võimalustest ja WordPressi kasutusvõimalustest ning oskab koostada 

   lähteülesande kodulehe loomiseks;
-  praktilised oskused WordPressi seadistuse ja sisu haldamiseks (sealhulgas oskab muuta sisulehti ja postitusi, lisada sisusse

   multimeedia elemente, hallata mooduleid, menüüsid ja erinevaid pistikprogramme);
-  praktilised oskused WordPressi veebilehe kujunduse haldamiseks ja isikupärastamiseks;
-  üldised taustateadmised kodulehe ja WordPressi kohta (sealhulgas kodulehe turundamisest, külastajate statistika jälgimisest, 

   kodulehe turvalisusest ja erinevatest WordPressi pistikprogrammidest);
-  loodud õppekeskkonnas oma WordPressi veebileht ja tal on oskus loodud  veebileht paigaldada oma tellitud serveriteenusele ja

   lisada sellele oma tellitud domeeninime seadistus.

Õppematerjalide loend: Koolituspäevade slaidid ja juhendmaterjalid iseseisvaks tööks on saadaval veebikeskkonnas. Koolituspäevade vahelisel ajal kasutatakse suhtlemiseks e-maili ja koolitaja poolt loodud ühist progressi märkimise/küsimuste esitamise tabelit.

 

Õppekeskkond: Tercare OÜ viib läbi koolitusi õpperuumides, mis vastavad õppetööks vajaminevate ning tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele ning arvestades õppijate vajadusi ja heaolu. Ruumid on varustatud kiire internetiühendusega (WiFi),  tänapäevase esitlustehnikaga (projektor, arvuti jne) ja tahvliga.

 

Koolituse läbiviija: Koolituse läbiviija on Marko Arrak, kellel on täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2015 aastast. Marko on lõpetanud Tartu Ülikooli infotehnoloogia eriala, tarkvara suunal ja läbinud magistriõppe tarkvaratehnika eriala, ettevõtte tarkvaratehnika suunal, töötanud Playtech Estonia OÜ-s  kvaliteeditagamise vanemspetsialistina, Uptime OÜ-s projektijuht-analüütikuna ja hetkel on ametis Tartu Ülikooli Arvutiteaduse instituudis tarkvaraanalüütikuna. Lisaks igapäevatööle on tema erialasteks huvideks ka küberturvalisus ja internetiturundus.

TERCARE OÜ ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSKAARDI KOOSTÖÖPARTNER.

KUI TEKIB KÜSIMUSI, SIIS KINDLASTI VÕTA  JULGESTI ÜHENDUST!

Kontakt: Terje Paes

E-post: tercare@gmail.com

Tel: +372 52 89 151

Koduleht: www.tercare.ee

bottom of page