top of page

Tercare OÜ õppekorralduse eeskiri sätestab õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimusi, korda ning täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimusi ja korda ning teisi õppe korraldamiseks olulisi tingimusi. Tingimused lähtuvad Täiskasvanute koolituse seadusest, Tercare OÜ põhimäärusest ja teistest õigusaktides sätestatud põhimõtetest.

 

Üldsätted

1. Tercare OÜ - (edaspidi Tercare) on täiendkoolitusasutus.

1.1 Tercare korraldab tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust järgmistes õppekavarühmades:

Isikuareng; Sotsiaaltöö ja nõustamine; Tööoskused; Arvutikasutus; Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm.

1.2 Tercare korraldab ja viib läbi seminare, konverentse, infoüritusi, mis on seotud Tercare poolt pakutavate koolituste õppekavarühmadega.

1.3 Koolituse liigid:

1.3.1 esmane õpe eriala või kutset mitteomavatele isikutele kutse-, ameti- ja erialaste algteadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks;

1.3.2 täiendõpe olemasolevate kutse-, ameti- ja erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste täiendamiseks;

1.3.3 vabahariduslik koolitus isiksuse, loovuse, annete, initsiatiivi, sotsiaalse vastutustunde arenguks ja elus vajalike teadmiste, oskuste ja võimete omandamiseks.

1.4 Tercare asukoht on Metsa 1, Põlva linn. Tercare viib täiendkoolitusi läbi üle Eesti.

1.5 Tercare asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeel on eesti keel, võõrkeele koolituse korral vastavas keeles.

1.6 Tercare  juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest,täiskavanute koolituse seadusest, põhikirjast ning käesolevast õppekorralduse eeskirjast.

1.7 Koolituste ja ajakavadega saab tutvuda kodulehel www.tercare.ee  

 

bottom of page