top of page

Metoodilised materjalid

      Terje Paes on olnud  erinevate karjäärivaldkonna metoodiliste materjalide      

       koostaja ja autor:

 

  • Tellija: SA Innove: „Istuda või astuda“, metoodiline abimaterjal (töövihik) töötavatele täiskasvanutele karjääriplaneerimisel, autor, 2014

 

  • Tellija: SA Innove: „Nõustaja käsiraamat“, metoodiline abimaterjal karjäärispetsialistile täiskasvanutele karjääriteenuste osutamiseks, autor, 2014

 

  • Tellija: MISA: „Oma rada“, metoodiline abimaterjal kutseõppeasutuse õpilastele karjääriplaneerimisel, juhtiv sisuekspert, koostaja, 2013

 

  • Tellija: SA Innove: „Karjääriõppe sidumine praktikaga“, metoodiline abimaterjal kutseõppeasutuste õpilastele karjääri planeerimisel, autor, 2012

 

  • Tellija: MTÜ Partnerlus: „10 kohtumist“, metoodiline abimaterjal mentorile, karjäärispetsialistile, sotsiaaltöötajale töötutega tegevuste kavandamisel ja läbiviimisel, autor, 2011

 

  • Tellija: SA Innove: "Grupinõustamine. Teooria ja praktika:", koostaja, 2010

 

       Huvi korral ja täpsema info saamiseks võta julgesti ühendust ning küsi lisa!

       E-post: tercare@gmail.com

bottom of page