top of page

Tere tulemast Tercare OÜ kodulehele!

Tercare OÜ alustas oma tegevust 2007 aasta juunis ja ettevõtte põhiliseks tegevusvaldkonnaks on nõustamine, koolitused ja konsultatsioonid. Oman varasemat pikaajalist töökogemust alushariduses, üldharidus- ja sotsiaalvaldkonnas ning sellega seonduv on mu jaoks armas ja tähtis ka praegu. Karjäärinõustamise ja koolitusvaldkonnas olen tegutsenud 1999 aastast alates kuni tänaseni. Aastatel 1999-2010 töötasin lisaks koolitamisele ka maakondliku noorte nõustamiskeskuse juhi ja karjäärinõustajana. 2000- 2004 töötasin Põlvamaa Tööhõiveametis karjäärinõustajana. 

 

Minu jaoks on esmatähtsad Eestimaa inimesed ning nende heaolu ja seetõttu olengi keskendunud erinevates haridus- ja sotsiaalvaldkonna projektides ja ettevõtmistes osalemisele, õpetamisele ning nõustamisele. Mu südamealaks on karjäärinõustamine ja sellega seotud teemad. Olen läbi viinud erinevate koostööpartneritega aastate jooksul väga palju motivatsiooni- ja toimetulekukoolitusi, karjäärivaldkonna koolitusi, klienditeenindajatele, ettevõtjatele, töötutele ja töötavatele täiskasvanutele ning pedagoogidele suunatud koolitusi. Inimesed, kellega olen koostööd teinud ja keda olen nõustanud- õpetanud, on jäänud väga rahule ning see ongi parim tagasiside ühe koolitaja ja nõustaja tööle. Mu põhimõtteks oma igapäevatöös on, et iga inimene on väärtuslik ja tal on õigus eneseväärikusele ning väärikale kohtlemisele elus. Kõigil on õigus rõõmule.

Tercare OÜ, alias Terje Paes on olnud koolitajana (täiskasvanute koolitaja, 7 tase), karjäärinõustajana (7 tase) metoodiliste materjalide koostaja ja autorina koostööpartneriks Sihtasutusele Innove, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusele Meie Inimesed, Sihtasutusele Andras, MTÜ Rahvaülikoolide Liidule, MTÜ Eesti Vabahariduse Liidule, Eesti üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele, lasteaedadele, kohalikele omavalitsustele, MTÜ Partnerlusele, Sinu Koolituspartner OÜ-le ja ka paljudele teistele ettevõtetele,   asutustele, seltsidele, ühingutele. Terje Paes on MTÜ Põlvamaa Rahvaülikooli ja MTÜ Tugiteenuse asutajaliige ja juhatuse liige.

Sellelt kodulehelt leiad infot Tercare OÜ poolt pakutavate erinevate nõustamiste, koolituste, koolituskeskuse ruumide rentimisvõimaluste ja infot käimasolevate tegevuste, koostööpartnerite ning metoodiliste materjalide kohta.  

 

Meeldivat koostööd ja head soovides

 

Terje Paes

Tercare OÜ juhatuse liige

MTÜ Põlvamaa Rahvaülikooli juhatuse liige

MTÜ Tugiteenus juhatuse liige

E-post: tercare@gmail.com

Tel: 52 89 151

bottom of page