Tere tulemast Tercare OÜ kodulehele!

Tercare OÜ alustas oma tegevust 2007 aasta juunis ja ettevõtte põhiliseks tegevusvaldkonnaks on nõustamine, koolitused ja konsultatsioonid. Oman varasemat pikaajalist töökogemust alushariduses, üldharidus- ja sotsiaalvaldkonnas ning sellega seonduv on mu jaoks armas ja tähtis ka praegu. Karjäärinõustamise valdkonnas olen tegutsenud 1999 aastast alates kuni tänaseni. Aastatel 1999-2010 töötasin maakondliku noorte nõustamiskeskuse juhi ja karjäärinõustajana. 2000- 2004 töötasin Põlvamaa Tööhõiveametis karjäärinõustajana. Täiskasvanute nõustamise ja koolitamisega alustasin 1999 aasta septembrist ning teen seda tänaseni.

 

Minu jaoks on esmatähtsad Eestimaa inimesed ning nende heaolu ja seetõttu olengi keskendunud erinevates haridus- ja sotsiaalvaldkonna projektides ja ettevõtmistes osalemisele, õpetamisele ning nõustamisele. Mu südamealaks on karjäärinõustamine ja sellega seotud teemad. Olen läbi viinud erinevate koostööpartneritega aastate jooksul väga palju motivatsiooni- ja toimetulekukoolitusi, karjäärivaldkonna koolitusi, klienditeenindajatele, ettevõtjatele, töötutele ja töötavatele täiskasvanutele ning pedagoogidele suunatud koolitusi. Inimesed, kellega olen koostööd teinud ja keda olen nõustanud- õpetanud, on jäänud väga rahule ning see ongi tegelikult parim tagasiside ühe koolitaja ja nõustaja tööle.

Tercare OÜ, alias Terje Paes on olnud koolitajana( täiskasvanute koolitaja, andragoog 7 tase), karjäärinõustajana (7 tase) metoodiliste materjalide koostaja ja autorina koostööpartneriks Sihtasutusele Innove, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusele Meie Inimesed, Sihtasutusele Andras, Eesti üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele, lasteaedadele, kohalikele omavalitsustele, MTÜ Partnerlusele, Sinu Koolituspartner OÜ-le ja ka paljudele teistele ettevõtetele,   asutustele, seltsidele, ühingutele. Terje Paes on MTÜ Põlvamaa Rahvaülikooli ja MTÜ Tugiteenuse üks asutajaliikmetest ja juhatuse liige.

Sellelt kodulehelt leiad infot Tercare OÜ poolt pakutavate erinevate nõustamiste, koolituste, koolituskeskuse ruumide rentimisvõimaluste ja infot käimasolevate tegevuste, koostööpartnerite ning metoodiliste materjalide kohta.  

 

Meeldivat koostööd ja head soovides

 

Terje Paes

Tercare OÜ juhatuse liige

MTÜ Põlvamaa Rahvaülikooli juhatuse liige

MTÜ Tugiteenus juhatuse liige

E-post: tercare@gmail.com

Tel: 52 89 151