top of page

Ettevõtlusnõustamine

Pakume alustavale ettevõtjale  vastavalt kliendi vajadustele ja soovile oma nõu ja abi järgmistes küsimustes:


- äriideede analüüs ja kaardistamine;

- oma ettevõtte registreerimine;
- äriplaani koostamine (sh ettevõtte turundusplaan ja finantsprognoosid);
- ettevõtte diagnostika, sh erinevate arenguperspektiivide määratlemine ja vastava     tegevuskava koostamine;
- raamatupidamisalane nõustamine ja raamatupidamine;
- maksundusalane nõustamine;
- erinevate lepingute, eeskirjade jt dokumentide koostamine ja sellealane      

  nõustamine;
- info erinevate rahastamisallikate kohta ning abi rahastuse taotlemisel;
- info hankepakkumiste kohta ning abi hangetel osalemisel.

 

Eelregistreerimine: 

Terje Paes, +372 52 89 151

E-mail: tercare@gmail.com

bottom of page