top of page

Praktiline ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamisega 160 AK

https://www.tercare.ee/untitled-c11dv

Õppekavarühm:  Juhtimine ja haldus

Arvutikoolitus 30 AK tundi

https://www.tercare.ee/arvutikoolitus

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Tugiisiku baaskoolitus 160 AK tundi

https://www.tercare.ee/tugiisiku-koolitus-polvas

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Lapsehoidja/lasteaiaõpetaja assistendi koolitus 160 AK tundi

https://www.tercare.ee/lapsehoidja-koolitus

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Raamatupidamine alustavatele ettevõtjatele 30 AK tundi

https://www.tercare.ee/raamatupidamine-alustavale-ettevotj

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Projektikool 24 AK tundi 

/upload/editor/files/Projektid__1_OK_2018.pdf
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Rahakool 32 AK tundi

 /upload/editor/files/Rahaasjade_planeerimine_1_OK_2018.pdf
Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Uued oskused 24 AK tundi 

/upload/editor/files/Uued_oskused_24_AK_t-_Tookorraldus_OK_2018%281%29.pdf
Õppekavarühm: Töökorraldus

Õpimotivatsiooni kujundamine 48 AK tundi 

/upload/editor/files/Opimotivatsioon-_OK_2018_taiendatud%281%29.pdf 
Õppekavarühm: Isikuareng

Arvutimaailma avastamas 32 AK tundi

 /upload/editor/files/Arvutimaailma_avastamas_OK_2018%281%29.pdf
Õppekavarühm: Arvutikasutus

Tulemuslik mõjutamine ja loov probleemilahendus 40 AK tundi

https://www.tercare.ee/tulemuslik-mojutamine 

Õppekavarühm: Isikuareng

bottom of page