RAAMATUPIDAMINE ALUSTAVALE ETTEVÕTJALE

18., 24.märtsil 2020  Põlvas

Toimumise koht: Põlvas, Metsa 1, Tercare Koolituskeskuses

Iga alustav ettevõtja peaks olema tuttav raamatupidamise põhitõdedega: kuidas korraldada oma ettevõtte raamatupidamist, koostada arveid, millal ja missuguseid deklaratsioone/ aruandeid riigile peab esitama, milliseid makse ja millal tuleb tasuda, kuidas palgata töötajaid ja arvestada töötasusid. Lisaks võiks ettevõtja olla kursis sellega, millised on ta ettevõtte majandusnäitajad ja kuidas kujuneb kasum/ kahjum.

 

Sihtrühm: Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, füüsilisest isikust ettevõtjad ning kõik huvilised, kel on huvi korraldada raamatupidamist

 

NB! Eelnev raamatupidamiskogemus ei ole vajalik.  Vajadusel võimalus kasutada Tercare arvutiklassi sülearvuteid.

Eesmärk: Anda vajalikud teadmised ning oskused korraldada mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist. Osaleja omandab teadmised raamatupidamise põhimõtetest,  ülevaate maksudest   

 

Koolitusgrupi suurus: maksimaalselt  12 osalejat

Koolituse maksumus 1 osalejale koos käibemaksuga: 168 € 

Tercare viib läbi koolitusi õpperuumides, mis vastavad õppetööks vajaminevate ning tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele ning arvestades õppijate vajadusi ning heaolu. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (projektor, arvuti jne) ja tahvliga.

 

Koolitaja: Ingrid Laht- Lôpetanud Eesti Maaülikooli magistratuuri raamatupidamise ja finnatsjuhtimise eriala, omab raamatupidaja kutsetunnistust. Tegelenud aastakûmneid raamatupidamisega (Erste Transport OU, Frigohans OU , Erste Konsultatsioonid OU jne ). Ôpetanud  aastaid raamatupidamist ja àrijuhtimist ettevôtjatele. Omab andragoogi 6 taseme kutset. 


Käsitletavad teemad:
• Majandusarvestuse mõiste ja liigid

• Raamatupidamise korraldamine, ülesanded, printsiibid.
• Ettevõtte majanduslikud vahendid ja nende moodustamise allikad, sh tulude ja kulude arvestus.Kassapõhine raamatupidamine.
• Majandustehing, muudatuste mõju finantselementidele – bilanss, kasumiaruanne.
• Kontoplaan.

• Raamatupidamise algdokumendid

• Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamises.
• Töötasu arvestamine.
• Baasteadmised maksundusest ning maksundust reguleerivad õigusaktid.
• Raamatupidamise aastaaruanne.
• Raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtted.

Iseseisva töö kirjeldus:
1. Koolituse raames lahendatakse praktilisi ülesandeid  tunnis ning ka kodutöödena.
2. Lihtsustatud sise-eeskirja koostamine.

3. Kassapõhine raamatupidamine.

Koolituse tulemusena osaleja:
- koostab raamatupidamise lihtsustatud sise-eeskirja.

- teab ja oskab arvestada maksud ja maksed vastavalt kehtivatele seadustele

- oskab pidada kassapõhist raamatupidamist;


Õppemeetod: loeng, praktilised ülesanded,  iseseisev töö

Õppemaht:  30 tundi, millest 20 ak/ h õppetöö + iseseisev töö 10 ak/h

Koolituse lõpetamise tingimused:õpilane on osalenud vähemalt 80 % õppetöös, sooritanud iseseisva töö.
 

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipausid

TERCARE OÜ ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSKAARDI KOOSTÖÖPARTNER

OLED OODATUD OSALEMA! 

Kui soovid lisainformatsiooni, küsi julgesti!

Terje Paes

E-post: tercare@gmail.com

Tel: tööpäeviti 52 89 151

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com