Lapsehoidja koolitus

Koolitusel antakse ülevaade lapsehoidjana töötamise võimalustest ja viisidest, lapsehoiuteenuse osutamise eetilistest alustest, vajaminevatest suhtlemisoskustest, nõustamisvestluse ülesehitusest ning selle juhtimisest, vajadusel töö arvestamisest ja kajastamisest dokumentatsioonis, eneseregulatsiooni võtetest ning olulisusest, seadusandlusest ja lapsehoidja töös vajaminevatest praktilistest toimetulekuoskustest ja –teadmistest. Koolitusel osalejad läbivad esmaabiandjate baaskoolituse.

 

Koolituskava koostamisel lähtusime lapsehoidja kutsestandardiga määratletud pädevuste omandamisest ning lapsehoidja kutseeksami sooritamiseks vajaminevatest teadmistest ja oskustest.

Koolitus on väga praktiline ning kõik koolitust läbi viivad lektorid on oma ala tunnustatud asjatundjad ja omavad antud valdkonnas pikaajalist töökogemust.

Mitmed meie  varasematel lapsehoidjate koolitustel osalejad on edukalt sooritanud lapsehoidja kutseeksami ning töötavad selles valdkonnas edukalt nii Eestis kui välismaal nii lapsehoiuteenust pakkuvates asutustes kui erasektoris. Kursuste lõpetanutest töötavad tänaseks paljud koolieelsetes lasteasutustes õpetaja abina, lastekodudes abikasvatajana, jne. Oleme vajadusel osalejatele nõu ja jõuga toeks ka peale koolituse lõppu.

Auditoorne õppetöö toimub loengute ja seminaride vormis. Väga suur rõhk on aktiivõppe erinevate vormide kasutamisel ja praktilistel ülesannetel, aruteludel, rühmatööl, individuaalsel tööl.

Tercare OÜ omab koolituse läbiviimiseks vastavat koolitusluba ning koolituse läbinud saavad Tercare OÜ tunnistuse.

 

KUI TEKIB KÜSIMUSI, SIIS KINDLASTI VÕTA  JULGESTI ÜHENDUST!

 

Kontakt: Terje Paes

E-post: tercare@gmail.com

Tel: +372 52 89 151

Koduleht: www.tercare.ee

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com