Tugiisiku baaskoolitus

UUS! TUGIISIKU BAASKOOLITUS PÕLVAS  05.09.- 31.10.2019

Koolituse toimumise aeg: 05.09.2019- 31.10.2019, koolitus toimub iga nädala neljapäeviti ja reedeti.

Toimumise koht: Põlva, Metsa 1, Tercare Koolituskeskus

Koolituse korraldaja: Tercare OÜ

Koolituse maht:  160 ak/h, auditoorse töö maht 120 h, iseseisva töö maht 10 h, erialane praktika 30 h

Koolituse sihtgrupp: koolitus on suunatud neile, kes soovivad tööle asuda erinevate toimetulekuraskustega isikute tugiisikuna.

Koolituspäeva ajakava: 09:00 -16:15

Koolituse maksumus: 1300 €, hind sisaldab käibemaksu

Koolituse sisu:

Koolitusel antakse ülevaade tugiisikuna töötamise võimalustest ja viisidest, teenuse osutamise eetilistest alustest, vajaminevatest suhtlemisoskustest, nõustamisvestluse ülesehitusest ning selle juhtimisest, töö arvestamisest ja kajastamisest dokumentatsioonis, eneseregulatsiooni võtetest ning olulisusest, seadusandlusest ja tugiisiku töös vajaminevatest praktilistest toimetulekuoskustest ja –teadmistest. Ka teevad koolitusel osalejad läbi esmaabiandjate baaskoolituse ja 30 tundi erialapraktikat.

Tugiisikuna rakendumise võimalused:

Meilt on väga palju küsitud, et kuhu tugiisikud pärast tööle saavad asuda. Saame rääkida varasema praktika põhjal, et tööle on asutud kohalike omavalitsuste juures teenuse osutajana erinevate lepingutega, hooldekodudes, haiglates, lastekodudes, koolides ja lasteasutustes erivajadusega noore või lapse tugiisikuna, projektide raames või eratellijale teenuse osutajana, MTÜ-des, jne. Tööandjateks on olnud ka varjupaigad, päevakeskused, jne. Meie varasem praktika koolituse läbinute töölerakendumisel on olnud väga hea, sest ligikaudu 400 koolituse läbinust on 70 % rakendunud tööturul sotsiaalvaldkonnas tugiiisikuna või sellele lähedasel alal ning tagasiside erialastele teadmistele ja oskustele erinevate tööandjate poolt üle Eesti on väga hea. 

 

Koolitus on väga praktiline ning koolitust läbi viivad lektorid on oma ala tunnustatud asjatundjad ja omavad antud valdkonnas pikaajalist töökogemust nii mujal Eestis kui ka Põlvamaal.

Auditoorne õppetöö toimub loengute ja seminaride vormis. Väga suur rõhk on aktiivõppe erinevate vormide kasutamisel ja praktilistel ülesannetel, aruteludel, rühmatööl, individuaalsel tööl, õppekäikudel.

Tercare OÜ omab koolituse läbiviimiseks vastavat tegevusluba ning koolituse läbinud saavad Tercare OÜ tunnistuse.

TERCARE OÜ ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSKAARDI KOOSTÖÖPARTNER.

 

KUI TEKIB KÜSIMUSI, SIIS KINDLASTI VÕTA  JULGESTI ÜHENDUST!

 

Kontakt: Terje Paes

E-post: tercare@gmail.com

Tel: +372 52 89 151

Koduleht: www.tercare.ee

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com