top of page

Koolitus  OÜ raamatupidamine
Põlvas, veebruar 2023

Koolituse korraldaja: Tercare OÜ, reg nr 11379787

Õppekava nimi: OÜ raamatupidamine

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituse sihtgrupp: Alustavad või tegutsevad ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma finantsalaseid teadmisi ja oskusi, aru saada raamatupidamise olemusest ja maksunduse olulisusest kogu ärikeskkonna toimimisel

Koolitus toimub: Põlvas, Metsa 1,Tercare Koolituskeskuses

Aeg: koolituspäeva kestus kell 9.30- 14.00

Maht: 20 akadeemilist tundi,(3 koolituspäeva, auditoorset õpet 16 ak/h tundi, lisandub 4 ak/h iseseisev töö)

Maksumus 1 osaleja kohta:  140 € ( hind sisaldab käibemaksu)

 

Koolituse eesmärk: toetada ettevõtjat, et tema äritegevus oleks tulemuslik, toimuks kulude optimeerimine ja tulude maksimeerimine, olles usaldusväärne kootööpartneritele või investoritele toetuse saamiseks

 

Õppekava koostamise alused: 

Väikeettevõtja, tase 5 kutsestandard

Kompetentsid: B.2.6 Finantsjuhtimine ja majandusarvestus

 

Koolituse õpiväljundid:

 • Maksunduse alused: tööjõu maksud, ettevõtte tulumaks, käibemaks, TSD, KMD lisade ja INF-ga

 • Bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne, seosed aruannete vahel

 • Ettevõtte majandustegevuse aruanded lähtuvalt õigusaktidest (Rik.ee, MTA- sse)

 

Koolituse sisu:

 • Algdokumentide nõuded,

 • Tekkepõhine raamatupidamine

 • majandustehingute kirjendamine

 • kassa- ja pangatehingute tegemine ja kajastamine;

 • projektide ja oma tegevuse tulude kajastamine

 • ostuarvete sisu põhjal kuludeks jaotamine

 • töötasu, haigushüvitiste jm tasude arvestus,  maksustamine;

 • maksudeklaratsioonide täitmine ja parandamine;

 • kulude ja tulude arvestus;

 • bilansi ja tulemiaruande koostamine;

 • omakapitali arvestus

 • aastaaruande koostamine rik.e.

 

Õppemeetodid: Suhtluspõhine loeng, juhitud diskussioon, arutelu, nõustamine, praktilised ülesanded, seminar, grupitöö, iseseisev töö

Hindamismeetod:  

Koolitatav koostab ja  esitab etteantud juhendi põhjal iseseisva töö. 

Õppekava hinnatakse mitteeristavalt.

Nõuded õpingute lõpetamiseks: 

Koolitatav  on osalenud vähemalt 80 % auditoorsetest tundidest ja sooritanud iseseisva töö.

 

Iseseisev töö: Koolituse käigus lahendatakse mitmeid praktilisi ülesandeid ning osaliselt toimub ülesannete lahendamine iseseisvalt kodutööna, ettevõtja enda andmete põhjal.

Õppekeskkond: Tercare viib läbi koolitusi õpperuumides, mis vastavad õppetööks vajaminevate ning tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele ning arvestades õppijate vajadusi ning heaolu. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (projektor, arvuti jne) ja tahvliga.

Koolituse läbiviija: Tiina Piho

Raamatupidamistöö praktiline kogemus alates 1982 aastast ja ettevõtluse kogemus alates 1996 aastast: FIE, OÜ Kastelaane) , lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja finantsanalüüsi ning Tartu Ülikooli pedagoogika eriala. Omab karjäärinõustaja tase 6 ja täiskasvanute koolitaja tase 5 kutsetunnistust, täiskasvanute koolitaja aastast 2012 ning on töötanud 9 aastat Räpina Ühisgümnaasiumis majanduse ja ettevõtluse õpetajana ning karjäärikoordinaatorina.

Koolituse läbinud saavad Tercare OÜ tunnistuse.

TERCARE OÜ ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSKAARDI KOOSTÖÖPARTNER.

 

KUI TEKIB KÜSIMUSI, SIIS KINDLASTI VÕTA  JULGESTI ÜHENDUST!

Kontakt: Terje Paes

E-post: tercare@gmail.com

Tel: +372 52 89 151

Koduleht: www.tercare.ee

bottom of page