UUED OSKUSED, UUED VÕIMALUSED

 

Koolitus toimub: Põlvas, Metsa 1, Tercare Koolituskeskuses

Aeg: 20., 21. ja 23.märtsil, koolituspäeva kestus  kell 9.00- 17.00

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud lõimitud oskused ja teadmised meeskonnas õppimisest, töötamisest ning praktilise oskusena tulemusliku puhastusteenuse korraldamise. Samuti on teadlik, kuidas töötada ergonoomiliselt ja turvaliselt meeskonnas (sh. näiteks puhastusteenindajana)

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

• teab meeskonna toimimise põhimõtteid;

• tunneb meeskonnatöö edendamise tehnikaid;

• oskab anda tagasisidet meeskonnaliikmetele ning analüüsida oma tegevust ja käitumist olukorras;

• oskab integreerida oma tegevust;

• oskab valida tööpindade materjalidele sobivaid, loodusele säästlikke puhastus- ja pesemisvahendeid, üldjoontes koostada töökoha või maja koristusplaani;

• tunneb koristusvahendeid ja tarvikuid;

• tunneb õigeid ergonoomilisi töövõtteid.

Õppe sisu:

Meeskonnatöö alused ja oskused, läbirääkimis- ja enesekehtestamise oskused.

Kohanemine muutuva meeskonnaga, tööülesannetega.

Praktilised harjutused meeskonnatööks lõimituna puhastusteenindaja õppega.

Koristamise/suurpuhastuse eesmärgid.

Mustus ja selle liigid.

Enamlevinud koristustarvikud, nende kasutamine ja hooldamine.

Puhastusmeetodid.

Ergonoomilised töövõtted.

Õppemeetodid: Interaktiivsed loengud, rühmatööd, praktilised harjutused.

Koolitusel osalejatele väljastatakse tunnistus.

KOOLITUS ON OSALEJATELE TASUTA.

Koolituse läbiviijad:

Juta Mõts on pikaajalise kogemusega koolitaja. Talle on omistatud puhastusteenindaja II kutsetunnistus ning täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus.

Terje Paes, täiskasvanute koolitamise kogemus alates 1999 aastast, karjäärinõustaja tase 7, Tercare OÜ juht

Info ja registreerimine: tercare@gmail.com või telefonil: 52 89 151

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com