Tööalane motivatsioon ja enesearengu juhtimine.

I grupp Põlva, Metsa 1, Tercare Koolituskeskuses   10. – 31.oktoober 2018 

Kursus toimub kolmapäeva õhtuti 17.30 – 20.45, koolituspäevad on 10.10., 17.10., 24.10. ja 31.10.

 

II grupp Võru, Räpina mnt. 12, Võluvõrus (Wermo maja). 13. – 20. oktoober 2018 

Koolitus toimub laupäeviti, 13. okt. ja 20. okt. 9.00 – 15.30.

Maht: 16 tundi

Sihtrühm ja selle kirjeldus:
Täienduskoolitus täiskasvanud töötavale inimesele, kes soovib analüüsida oma tööalaseid motivaatoreid ja enesearengu võimalusi.

Õppe alustamise nõuded:
· Soov enesearenguks ja -analüüsiks
· Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.
· Valmisolek osaleda vähemalt 70 % õppetöös.

Õpiväljundid
Kursuse läbinu:
· teab tööalase motivatsiooni mõjutavaid tegureid ja enesearengu võimalusi (loetleb ja kirjeldab neid) · oskab ennast teadlikult analüüsida ning leida motivatsiooni emotsionaalse tasakaalu säilitamiseks ja suurendamiseks; · teab ja teadvustab endale töö ning õppimisega seonduvaid piiravaid uskumusi ja hoiakuid;
· oskab leida soovitud või olemasolevas töös võimalusi enesearenguks.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 23.05.2018 nr 1.1-2/18/221 käskkirja alusel.

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com