PROJEKTIDE ALGATAMINE, KOOSTAMINE, JUHTIMINE.

 

Koolitus toimub: Viljandis, koolituspaik täpsustamisel

Aeg: oktoober 2019

Maht: 24 ak tundi, sh 6 tundi praktilist tööd

Õppe eesmärk: Teadmiste ja oskuste omandamine, mis võimaldab õppijal kasutada neid oma tulevasel ametikohal või oma piirkonna kodanikuühiskonna tegevuste arendamisel.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

• omab teadmisi ja oskusi projektide planeerimisest, koostamisest kuni aruandluseni;

• on teadlik rahastusvõimalustest ning tegutsemisvormidest;

• on suurenenud teadlikkus kogukonna toimimisest ja võimalustest kaasa rääkida ühiskonnaelus;

Õppesisu:

Projektikirjutamise põhitõed;

Ettevalmistamine, koostamine, taotlusvormid, eelarve koostamine, aruandlus. Juhtimine/meeskond;

Rahastusvõimalused;

Kogukond (heade praktikate näited- esineja või kogukonna külastamine)

Tegutsemis- ja töötamisvormid (MTÜ, OÜ, FIE). Vabtahtlik töö.

Õppemeetodid: Loeng, grupitööd, arutelud, kogukonnaühenduse külastus

Koolituse lõpetanutele väljastatakse tunnistus.

KOOLITUS ON OSALEJATELE TASUTA.

Koolituse läbiviijad:

Terje Paes, kellel on väga pikaajaline kogemus täiskasvanute koolitamisel, nii väikesemahuliste kogukondlike kui ka üle- eestiliste suurte projektide algatamisel, koostamisel, juhtimisel ja läbiviimisel nii lepingupartnerina, OÜ kui ka MTÜ tegevuse raames.

Kadri Arrak, kellel on täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2015 ja pikaajaline kogemus üle-eestiliste ja rahvusvaheliste projektide algatamise, läbiviimise alal. 

Registreerimine koolitusele: tercare@gmail.com või telefonil 52 89 151

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com