PROJEKTIKOOL

 

Koolitus toimub: Põlva, Metsa 1, Tercare Koolituskeskus

Aeg: Koolituspäeva kestus 9.00-17.00

Õppe eesmärk: Teadmiste ja oskuste omandamine, mis võimaldab õppijal kasutada neid oma tulevasel ametikohal või oma piirkonna kodanikuühiskonna tegevuste arendamisel.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

• omab teadmisi ja oskusi projektide planeerimisest, koostamisest kuni aruandluseni;

• on teadlik rahastusvõimalustest ning tegutsemisvormidest;

• on suurenenud teadlikkus kogukonna toimimisest ja võimalustest kaasa rääkida ühiskonnaelus;

Õppesisu:

Projekti mõisted, põhitõed.

Meeskond, juhtimine.

Idee, kavandamine, ettevalmistus, koostamine, taotlusvormid, eelarve koostamine, aruandlus.

Rahastusvõimalused.

Organisatsioon/kogukond- heade praktikate näited.

Vabatahtlik tegevus

Õppemeetodid: Loeng, grupitööd, arutelud, praktilised harjutused

Koolituse lõpetanutele väljastatakse tunnistus.

KOOLITUS ON OSALEJATELE TASUTA.

Registreerimine koolitusele: tercare@gmail.com või telefonil 52 89 151

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com