Koolitus toimub: Põlvas, Metsa 1, Tercare Koolituskeskuses

Aeg: koolituspäeva kestus  kell 9.00- 17.00

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal teadmised finantsressursside planeerimisest, pere eelarve koostamisest, oskab arukalt majandada nii enda, kui ka oma pere rahaasjadega.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

Tunneb oma rahaasjade planeerimise põhimõtteid;
Oskab (pere)eelarvet koostada;
Oskab analüüsida tulusid- kulusid, sissetulekuid ja väljaminekuid;
On teadlik säästmise ja rahalise toimetuleku erinevatest teguritest ja võimalustest;
On teadlik finantsriskidest ja teab nende juhtimise meetodeid.

Õppe sisu:    

Miks oma rahaasju planeerida?

Kuidas raha tuleb ja kuhu läheb?

Eesmärkide seadmine.

Pere-eelarve koostamine, peamised vead

Tarbimise valikud, nende rahastamine.

Säästmine, kogumine.

Võlanõustamise olemus.

Õppemeetodid: Interaktiivsed loengud, rühmatööd, praktilised harjutused.

Koolitusel osalejatele väljastatakse tunnistus.

KOOLITUS ON OSALEJATELE TASUTA.

Koolituse läbiviijad:

Annika Rau omab mitmekülgset töökogemust sotsiaalvaldkonnas, sh. ka võlanõustajana, tugiisikuna, kogemusnõustajana. 

Info ja registreerimine: tercare@gmail.com või telefonil: 52 89 151

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com