OMA RAHAASJADE PLANEERIMINE 

Koolitus toimub: Põlvas, Metsa 1, Tercare Koolituskeskuses

Aeg:  15.,22.,29.09., 7.10.2020    4 koolituspäeva kokku, koolituspäeva kestus  kell 9.00- 17.00

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal teadmised finantsressursside planeerimisest, pere eelarve koostamisest, oskab arukalt majandada nii enda, kui ka oma pere rahaasjadega.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

Tunneb oma rahaasjade planeerimise põhimõtteid;
Oskab (pere)eelarvet koostada;
Oskab analüüsida tulusid- kulusid, sissetulekuid ja väljaminekuid;
On teadlik säästmise ja rahalise toimetuleku erinevatest teguritest ja võimalustest;
On teadlik finantsriskidest ja teab nende juhtimise meetodeid.

Õppe sisu:    

Miks oma rahaasju planeerida?

Kuidas raha tuleb ja kuhu läheb?

Eesmärkide seadmine.

Pere-eelarve koostamine, peamised vead

Tarbimise valikud, nende rahastamine.

Säästmine, kogumine.

Võlanõustamise olemus.

Õppemeetodid: Interaktiivsed loengud, rühmatööd, praktilised harjutused.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 80 %, sh grupitöödes osalemine ja praktiliste ülesannete lahendamine. Teema loetakse arvestatuks, kui õppija on harjutuse sooritanud positiivselt vastavalt teoreetilises osas antud juhistele.

Koolitusel osalejatele väljastatakse tunnistus.

KOOLITUS ON OSALEJATELE TASUTA.

Koolituse läbiviija:

Annika Rau omab mitmekülgset töökogemust sotsiaalvaldkonnas, sh. ka võlanõustajana, tugiisikuna, kogemusnõustajana. 

Info ja registreerimine: tercare@gmail.com või telefonil: 52 89 151

Kursus viiakse ellu MTÜ Võluvõru projekti „Meie võtmepädevused“ raames (õppekava nimetus „Õpimotivatsiooni kujundamine“).
Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.


Lisainfot projekti kohta leiad www. voluvoru.ee

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com