Motivatsioonikoolitus

Koolitusel antakse ülevaade motivatsiooni olemusest ning seda mõjutavatest teguritest, enesehinnangu tähtsusest valikutele ja suhtlemisele, peamistest suhtlemisoskustest ja nende  mõjust isiklikule ja tööalasele edukusele, eneseanalüüsi ja karjääri planeerimise võtetest, olukorrast ja tulevikutrendidest tööturul, ettevõtlusega alustamise võimalustest, tööõigusest, pere eelarve planeerimisest, aktiivse tööotsimise oskustest ja võimalustest.

 

Koolitus on praktiline ja koolitust viib läbi pikaajalise kogemusega nõustaja ning koolitaja Terje Paes. Väga suur rõhk on aktiivõppe erinevate vormide kasutamisel ja praktilistel ülesannetel, aruteludel, rühmatööl, individuaalsel tööl.

 

Tagasiside on olnud varasematele koolitustele väga hea ja koolituse 

läbimine aitab leida ennast ja oma kohta praeguses Eestis, lisab 

suhtlemisjulgust ja annab võimaluse oma isiklike ja tööalaste valikute 

analüüsiks, kaardistamiseks.

 

Kui vahel tuleb sein ette ning ei tea, kuhu ja kuidas edasi, siis see

koolitus on just sobiv!

 

Koolitus toimub eesti keeles. Kui soovite lisainformatsiooni või

koolitust tellida, küsige julgesti.

 

Kõiki teemasid on võimalik tellida ka eraldi ning vastavalt tellija

soovile saame teemade loetelu täiendada ja täpsustada.

Ka oleme koostanud soovi korral tellijatele spetsiaalselt nende

vajadustele kohandatud koolituskavasid.

 

Terje Paes

E-post: tercare@gmail.com

Tel: tööpäeviti 52 89 151

 

Tercare OÜ omab koolituse läbiviimiseks HTM vastavat koolitusluba ja koolituse läbinud saavad Tercare OÜ tunnistuse.

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com