MARKETINGI INSTITUUT

Ettevõtlikkuse programmi koolitustesari

HOBIST ÄRINI

Põlvamaal ja Võrumaal

Alanud on osalejate registreerimine Võrus ja Põlvas toimuvatele koolitusele!

 

Kutsume osalema kõiki, kellel on mingi südamelähedane hobi! Ei ole vahet, kas tegu on laulmise, tantsimise, ratsutamise või käsitööga! Oodatud on kõik, kes millegagi hobi korras tegelevad ning tahavad ennast arendada ning õppida uusi oskusi lihtsate klubiliste koolituste kaudu, jõudmaks edaspidi sügavama õppe ja võib olla ehk ka oma äri radadele.

Sihtgrupp :
- noored täiskasvanud kuni 29 aastased, kellel on lõpetamata põhi-, kesk- või kutsekool;
- lastega kodus olevad emad (ka vanemad);
- vanemaealised (55+) töötud, (ka mittetöötavad inimesed) kellel kõigil on oma hobi.

Võimalik osaleda kolmel erineval koolitusel. 

Koolitused on ühepäevased, päeva pikkus on paindliku algusajaga, saame sättida vastavalt osalejate soovile.

Grupi suurus: 6-8 osalejat

Ajaperiood:

Koolituspäevad algavad kell 9.00

Põlvas: 7.,9.,10.septembril   Põlvas, Metsa 1, Tercare Koolituskeskuses

Võrus I: 14.,15.,16. septembril  Võrus, Räpina mnt 12, MTÜ Võluvõru, Wermo maja, III korrus

Võrus II: 3.,4.,5. novembril   Võrus, Räpina mnt 12, MTÜ Võluvõru, Wermo maja, III korrus

Koolituste läbiviija Terje Paes, Tercare OÜ juhatuse liige, ettevõtja, karjäärinõustaja tase 7

Koolituste nimetused:

Ideemäng. 6 AT

Arutleme koos üksteise hobide üle. Mõtleme, kuidas saaks ennast ja hobi arendada ning miks mitte kasvatada sellest välja lausa oma äri?

Räägime, millised on erinevad võimalused hobist äri kasvatamiseks.

Saad teada, miks on oluline unistada ja kuidas unistada suurelt.

Teeme grupitöid, mille käigus saad rohkem teada teiste hobidest ja sellest, kuidas nemad oma hobini jõudsid.

Mängime ideemängu, mis aitab sul oma hobile läheneda täiesti uue nurga alt. Tänu ideemängule saad uusi mõtteid, kuidas ennast ja oma hobi uuele tasemele viia.

Kuulame ühe ettevõtja inspireerivat lugu.

 

Kuidas mõjuvalt esineda? 7AT

Kui oskad hästi ja mõjuvalt esineda, on paljud uksed sinu ees avatud. Koolitusel räägime esinemisoskusest just niisuguse nurga alt, kuidas see saab tuua kasu hobi tutvustamisel.

Arutleme erinevate hobide üle ja räägime, kuidas oma hobi tutvustada teistele.

Õpime tutvustama oma hobi.

Õpime, kuidas mõjuvalt esineda ja kuulajas tähelepanu äratada.

Räägime, missugustes olukordades ja kellele peaks oma hobi tutvustama, et sellest äri teha.

Kuulame ühe ettevõtja inspireerivat lugu.

 

Kuidas luua kasulikke suhteid?  6 AT

Kas sa tahaksid õppida julgemalt suhtlema, olla avatud suhtleja ja osata sõlmida kergesti uusi tutvusi? Just nende omaduste arendamisele koolitusel tähelepanu pööramegi! 

Suhete loomise õppimine on kasulik oskus, mida saad kasutada oma hobi tutvustamisel ja arendamisel.

Arutleme erinevate hobide ja suhtlemise üle.Räägime suhtlemisest, suhetest ja sellest, kuidas luua suhteid. 

Õpime, mis on aktiivne kuulamine ja praktiseerime seda.

Kuulame ühe ettevõtja inspireerivat lugu.

 

Toimumispaik:

Põlvas- Tercare Koolituskeskuses, Metsa 1

Võrus- MTÜ Võluvõrus, Räpina mnt. 12

Koolituse läbiviija: Terje Paes

Karjäärinõustaja, tase 7, täiskasvanute koolitaja, tase 7. Terje omab pikaajalist töökogemust haridus-, sotsiaal-, ettevõtlusvaldkonnas, erinevate karjäärinõustamisteenuste osutamisel, täiskasvanute koolitaja alates 1999 aastast.

Nõuded õpingute lõetamiseks

Õppija on osalenud vähemalt 80% koolitusest, sh. grupitöödes ja sooritanud iseseisvad ülesanded.

 

Lisainfo projekti ja  koolitustel osalemise kohta:

Terje Paes  tercare@gmail.com; Tel. 52 89 151 

 

Koolitused on osalejatele TASUTA. Neid  rahastab EU Struktuurfondi kaudu Innove projekt ”Ettevõtlikkuse programm“.

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com