RÄPINA AIANDUSKOOLI KOOLITUS

Eripuhastustööd teoorias ja praktikas

 

Toimumise aeg: 24.08. – 28.08.2020

Õppepäevad:

24.aug.

25.aug.

26.aug.

27.aug.

28.aug.

Toimumise koht: Tercare Koolituskeskus, Metsa 1, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond

Maht: 40h

Hind: Osalejale TASUTA, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi  vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 nr 1.1-2/18/346 käskkirja alusel

 

Kursuse läbiviija: Juta Mõts


Õppepäevade AJAKAVA      

9.00-11.00 õppetöö
11.00-11.15 paus
11.15-13.15  õppetöö
13.15-14.00 lõuna
14.00-16.00 õppetöö

 

Õpiväljundid:

 • Planeerib koristustöö arvestades kokkulepitud tulemust.

 • Valib koristustarvikud ja/või –masinad vastavalt mustusastmele ja pinnakattematerjalile.

 • Valib ja doseerib koristusaine vastavalt mustusele ja pinnakattematerjalile, arvestades mustuse liiki ja pinnakattematerjali ning järgides kasutus- ja ohutusjuhendit.

 • Puhastab aknad, seinad ja põrandad, mööbli ja esemed mustusest, kasutades sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid ja /või –masinaid.

 • Teostab põrandate süvapuhastust, vahaeemaldust ja vahatab järgides isikukaitse- ja ohutusreegleid.

 • Teostab tekstiilpindade süvapuhastust.

 

Nõuded kursuse lõpetamiseks:

Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on:

 • osalenud 70% ulatuses õppetöös ning ülesanded on sooritatud vastavalt hindamiskriteeriumitele.

 • koolituse ülesannete edukas sooritamine.

 

Hindamismeetodid

Hindamiskriteeriumid

1.Kirjalik test koos valikvastustega

2. Praktilise töö teostamine

 • Akna puhastamine

 • Põranda süvapuhastus või vahatamine

70% vastustest õiged

Kasutab töö teostamisel sobivaid puhastus- ja kaitseaineid, doseerib õigesti ja töötab ergonoomiliselt ning järgib tööohutust. Puhastab töötamise järgselt kasutatud koristusvahendid.

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud.

 

Teave koolitusest osalejale:

 • Koolituse edukale läbijale väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus

 • Koolituskulud katavad: õppetegevuse (auditoorne ja praktiline), õppematerjalid ja tunnistused

 • Rahastaja on ette näinud, et koolituskulud ei kata toitlustamist ja majutust, mis jäävad koolitusel osaleja enda kanda.

Kontaktisik:

Eda Gross

Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, eda.gross@aianduskool.ee

Tel. 796 1549; 5346 1209

5

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com