ARVUTIMAAILMA AVASTAMAS, VILJANDIS

Koolitus toimub: Viljandis, Posti 20, Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukojas

Aeg: 10.,11.,17.,18. oktoobril 2020 ja koolituspäevade kestus kell 9.00- 16.15

Maht: 32 tundi

Õppe eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal põhjalikumad teadmised internetikasutamisest, oskab lihtsamate programmide abil koostada dokumente, on teadlik tarkvara võimalustest ning online suhtlemisest, sotsiaalmeediast.

 

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

• oskab kasutada arvuti ja nutiseadmega töötamisel õigeid töövõtteid;

• oskab paremini kasutada teksti- ja tabelprogramme;

• on teadlik tarkvara võimalustest;

• oskab kasutada internetiotsingut ja erinevaid programme oma töö- ja igapäevaelu vajadustest lähtuvalt.

• teab ID kaardi ja mobiil- ID abil kasutatavaid teenuseid;

Õppesisu:

  • Arvutiga seotud mõisted ja arvutiriistvara põhitõed

  • Internetiotsingu trikid

  • ID-kaardi abil kasutatavate e-teenuste ülevaade

  • Suhtlustööriistad ja kaugligipääs arvutisse

  • Tekstidokumentide koostamine ja vormindamine

  • Tabelite koostamine ja vormindamine

  • Tabelarvutuse valemid ja diagrammid

  • Koostöö dokumentidega pilvekeskkonnas

 

Koolituse läbiviija on Marko Arrak, kellel on täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2015 aastast. Marko on lõpetanud Tartu Ülikooli infotehnoloogia eriala, tarkvara suunal ja läbinud magistriõppe tarkvaratehnika eriala, ettevõtte tarkvaratehnika suunal ning töötab alates 2011 aastast  Playtech Estonia OÜ-s, hetkel kvaliteeditagamise vanemspetsialistina.

Koolituse läbiviimiseks on Tercare OÜ-l olemas mobiilne arvutipark (10 sülearvutit), seega vajaduse korral saavad osalejad neid arvuteid kasutada. Kui on soovi ja tundub harjumuspärasem, võib enda arvuti kaasa võtta ja koolitusel õppimiseks seda kasutada. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 80 %, sh grupitöödes osalemine ja praktiliste ülesannete lahendamine. Teema loetakse arvestatuks, kui õppija on harjutuse sooritanud positiivselt vastavalt teoreetilises osas antud juhistele (Tekstifaili koostamine ja salvestamine; ID kaardiga faili allkirjastamine; E-postis faili lisamine ja saatmine).

 

KOOLITUS ON OSALEJATELE TASUTA.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

Vajalik eelregistreerimine: e-post: tercare@gmail.com või 52 89 151, Terje Paes

Kursus viiakse ellu MTÜ Võluvõru projekti „Meie võtmepädevused“ raames (õppekava nimetus „Arvutimaailma avastamas“).
Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.


Lisainfot projekti kohta leiad www. voluvoru.ee

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com