ARUKAS RAAMATUPIDAMINE ETTEVÕTJALE

Toimumise koht: Põlva, Metsa 1, Tercare Koolituskeskus

Koolituse korraldaja: Tercare OÜ

Aeg: 30.09. ja 01., 07. oktoober 2020, koolituspäeva kestus 14.00-17.00

Hind: Koolituse maksumus 1 osalejale on 75 € (hind sisaldab käibemaksu)

Õppekava nimi: Arukas raamatupidamine ettevõtjale

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi, sh, praktilise ja auditoorse õppe maht 12 tundi

Koolituse sihtgrupp: Alustavad või tegutsevad ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma finantsalaseid teadmisi, aru saada raamatupidamise olemusest ja maksunduse olulisusest kogu ärikeskkonna toimimisel.

 

Koolituse eesmärk:

Koolituse eesmärk on toetada ettevõtjat, et tema äri oleks kasumlik, kulude optimeerimine ja tulude maksimeerimine, olles usaldusväärne kootööpartneritele või investoritele toetuse saamiseks

Õppekava koostamise alused:

Väikeettevõtja, tase 5 kutsestandard

Kompetentsid: B.2.6 Finantsjuhtimine ja majandusarvestus

 

Koolituse sisu

Dokumendinõuded 

Majandustehingute kirjendamine 

Kassa- ja pangatehingute tegemine ja kajastamine

Müügiarvete koostamine ja tulude kajastamine

Käibemaksu arvestus

Ostuarvete sisu põhjal kuludeks kandmine

Põhivara arvestuse pidamine

Töötasu arvestuse algdokumendid 

Tasude maksustamine ja väljamaksmine

Maksudeklaratsioonide täitmine ja parandamine

Kulude ja tulude arvestus

Bilansi ja tulemiaruande koostamine

Omakapitali arvestus

Aastaaruande koostamine

Õpiväljundid

Osaleja omandab teadmised:

  • Maksunduse alused: tööjõu maksud, ettevõtte tulumaks, käibemaks, TSD, KMD lisade ja INF-ga

  • Bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne, seosed aruannete vahel

  • Ettevõtte majandustegevuse aruanded lähtuvalt õigusaktidest (Rik.ee, MTA- sse)

 

Õppemeetodid

Loeng, suhtluspõhine loeng, juhitud diskussioon, arutelu, nõustamine, praktilised ülesanded, praktiline töö, seminar, test, grupitöö, iseseisev töö

Iseseisev töö

Koolituse käigus lahendatakse mitmeid praktilisi ülesandeid ning osaliselt toimub ülesannete lahendamine iseseisvalt kodutööna, enda ettevõtte andmete põhjal.

Õpikeskkond:Tercare viib läbi koolitusi õpperuumides, mis vastavad õppetööks vajaminevate ning tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele ning arvestades õppijate vajadusi ning heaolu. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (projektor, arvuti jne) ja tahvliga. Ruumid on avarad, õhutatud ning igas ruumis on desinfitseerimisvahendid kätele. Soovi korral tagatakse 2 + 2 mööbli paigutus.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda vähemalt 80 % kontakttundidest, täita individuaalsed ülesanded, esitada ja kaitsta oma äriplaan.

Koolitaja: Tiina Piho.

Tiina Piho on lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja finantsanalüüsi ning Tartu Ülikooli pedagoogika, Reiting PR koolitaja eriala.Tal on pikk ja praktiline raamatupidamistöö kogemus aastast 1982 ja ettevõtluse kogemus alates aastast 1996 ( FIE,OÜ Kastelaane).

Koolitaja Tiina Piho töötas Räpina Ühisgümnaasiumis üheksa aasta majanduse ja ettevõtluse õpetajana ning karjäärikoordinaatorina, seejuures ka täiskasvanute koolitajana aastast 2012.

Tiina Piho omab karjäärinõustaja tase 6 ja täiskasvanute koolitaja tase 5 kutsetunnistust.

TERCARE OÜ ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSKAARDI KOOSTÖÖPARTNER

OLED OODATUD OSALEMA!

Kui soovid lisainformatsiooni, küsi julgesti!

Terje Paes

E-post: tercare@gmail.com

Tel: tööpäeviti 52 89 151

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com